praca dla Specjalisty ds. PROGRAMOWANIA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym do pracy w projekcie MapAIR

praca dla mechanika dronów

Poszukujemy osoby z doświadczeniem w obsłudze dronów do pracy w projekcie MapAIR

Praca dla PROGRAMISTY

Firma LTA Design zatrudni osobę z wykształceniem kierunkowym z zakresu IT (programowanie), do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „MapAIR – system wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem roju dronów”, dofinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe kierunkowe (może być student),
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego,
 • znajomość języków C i/lub C++,
 • znajomość procesu powstawania oprogramowania,
 • znajomość systemu kontroli wersji,
 • znajomość Ethernet networking (TCP/IP, TLS, DTLS),
 • praktyczna znajomość standardów audio/video, programowania Linux kernel i/lub pisania sterowników,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • pożądane doświadczenie w wykonywaniu druku 3D, programowaniu mikrokontrolerów.
Osoba zatrudniona na stanowisku programisty będzie odpowiedzialna za:

 • rozbudowę funkcjonalności oprogramowania do sterowania dronami o możliwość obsługi roju dronów oraz definiowania różnych scenariuszy lotu,
 • dodanie automatycznych procedur awaryjnych na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznych takich jak utrata zasięg, utrata sygnału GPS, wystąpienie ruchu lotniczego na kursie kolizyjnym,
 • opracowanie i implementację układu antykolizyjnego, działającego w oparciu o dane z sensora ADS-B w celu minimalizacji ryzyka kolizji z innymi statkami powietrznymi,
 • integrację z systemem zarządzania i kontroli ruchu bezzałogowych statków powietrznych U-SPACE, PANSA UTM. 

 Wybranemu kandydatowi oferujemy ciekawą pracę w innowacyjnej branży, która rozwija się bardzo dynamicznie. 

Miejsce pracy: Gliwice.

Szczegóły ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami można znaleźć pod adresemhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62811

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać do 13 sierpnia 2021 r. na adres: marta.dolega@ltadesign.pl  

W korespondencji proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę LTA Design Przemysław Tomków dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

praca dla mechanika dronów

Firma LTA Design zatrudni mechanika dronów - pilota - technika UAVO ds. roju dronów do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „MapAIR – system wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem roju dronów”, dofinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020. 

Zakres zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe kierunkowe (może być student),
 • minimum rok doświadczenia zawodowego,
 • doświadczenie w obsłudze i serwisie systemów bezzałogowych,
 • posiadanie uprawnień pilota UAVO do lotów w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku (VLOS oraz BVLOS),
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia w pilotowaniu dronów,
 • mile widziane doświadczenie w monitorowaniu stanu środowiska z wykorzystaniem dronów (np. pomiar zanieczyszczeń powietrza).
Osoba zatrudniona na mechanika dronów – pilota – technika UAVO ds. roju dronów będzie odpowiedzialna za:
 • przygotowanie dronów do lotu, opracowanie trasy lotu oraz bezpieczne wylądowanie.
 • opracowanie schematów lotów misji pomiarowych w sposób umożliwiający optymalizację czasu pracy dronów pod kątem efektywności pozyskiwanych danych.
 • przygotowanie wersji schematów nalotów i weryfikacja w trakcie realizacji lotów testowych rojem 16 dronów,
 • dokumentację wyników przeprowadzonych prób i opracowanie rekomendowanych schematów nalotów dla roju 49 dronów z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych i urbanistycznych.
 • opracowanie dokumentacji użytkowej, w tym instrukcji operacyjnej związanej z eksploatacją systemu. 
Wybranemu kandydatowi oferujemy ciekawą pracę w innowacyjnej branży, która rozwija się bardzo dynamicznie. 

Miejsce pracy: Gliwice. 

Szczegóły ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami można znaleźć pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62864

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać do 13 sierpnia 2021 r. na adres: kontakt@mapair.pl. 

W korespondencji proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę LTA Design Przemysław Tomków dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).