Badania i rozwój

MAPAIR - nasz pomysł na walkę ze smogiem

Metoda na systemową walkę ze smogiem.

Skuteczność

System MAPAIR to metoda matrycowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy pomocy roju bezzałogowych statków powietrznych. Pomiary zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym metodą macierzową mogą realnie wpłynąć na określenie faktycznego źródła jego emisji. Użycie roju dronów do jednoczesnego pomiaru stężenia zanieczyszczeń na dużym obszarze pozwoli wyeliminować wpływ wiatru i czasu na pomiary, aby uzyskać pełny obraz źródeł problemu.

Innowacyjność

Usługa przekrojowego monitoringu zanieczyszczeń powietrza na wyznaczonych obszarach miejskich jest nowością. Dotychczas na rynku dostępne były jedynie usługi punktowego wykrywania niepożądanych zjawisk, bez możliwości bezspornej oceny ich skali i jakości. Usługa będzie się charakteryzowała zastosowaniem roju dronów do pobrania próbek powietrza na terenie miejskim. Pozwali to na wykonanie profilu pionowego i zbudowanie mapy 3D zanieczyszczenia miasta. Wyniki pomogą również w zdiagnozowaniu zjawiska lokalizacji inwersji temperaturowej, które jest jednym z czynników sprzyjających powstawaniu smogu.

Już wkrótce zaprezentujemy wyniki pierwszego etapu realizacji projektu...