Ogłoszenie nr 2020-9871-21570 - archiwum

Postępowanie zakończone

Dostawa systemu fotogrametrii niskopułapowej, wyposażonego w automatyczny moduł pozyskiwania danych oraz autopilot - zdolny do wykonania lotu o zasięgu co najmniej 500 km i czasie pracy nie krótszym niż 4 godziny.

Data publikacji ogłoszenia: 10.12.2020

Do kiedy można składać oferty: 21.12.2020 godzina 15:00

Link do pełnej treściOGŁOSZENIA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21570

Postępowanie zakończone