...

Aktualności

WSPÓŁPRACUJEMY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ

W październiku 2022 r. firma LTA Design zawarła porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie nowych projektów badawczo-rozwojowych. W dokumencie wyznaczono obszary, których współpraca ta będzie dotyczyć:

  • autonomiczne loty dronów w roju z detekcją gazowych zanieczyszczeń powietrza,
  • automatyzacja przetwarzania danych, opracowanie algorytmów do automatycznego raportowania i wskazywania wartościowych informacji,
  • wykorzystanie systemów bezzałogowych do monitorowania infrastruktury liniowej.

Głównym partnerem dla wymienionych przedsięwzięć będzie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Za nami pierwsze rozmowy o konkretnych projektach, w których LTA Design może pełnić rolę partnera komercjalizującego nowoczesne technologie.

BYLIŚMY NA FINALE DRONIADY GZM pt. “TRZECI WYMIAR MIAST”

Byliśmy na Finale Droniady GZM pt. “Trzeci Wymiar Miast” odbyło się na lotnisku Muchowiec 29 czerwca 2022 r.

Czym jest Trzeci Wymiar Miast?

Trzeci Wymiar Miast to wydarzenie, które ma na celu promowanie technologii dronowych, które mogą być wykorzystane w miastach oraz prezentacje stanowisk Instytucji specjalizujących się w branży dronowej. Podczas wydarzenia miały miejsce debaty, spotkania z przedstawicielami miast oraz pokazy dynamiczne z zastosowaniem dronów.

Zaprezentowaliśmy system MapAir – system opracowany przez LTA Design w ramach projektu badawczo rozwojowego, współfinansowanego ze środków unijnych. System wykorzystał sieć sensorów do stworzenia trójwymiarowej mapy powietrza. Pokaz przedstawiał tzw. rój sześciu dronów, które zlokalizowały hotspoty czyli miejsca, w których dochodzi do zatruwania powietrza.

LTA DESIGN NA TARGACH AMSTERDAM DRONE WEEK 2022

LTA Design pojawi się na targach Amsterdam Drone Week, które odbęda się w stolicy Holandii w dniach 29-31 marca 2022r. Podczas targów zostanie zaprezentowany system wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza MapAir. W tym roku targi odywają się w wersji hybrydowej a firmy z ponad 70 państw zaprezentują obecne rozwiązania lotnicze oraz ważne regulacje występujące w środowisku dronowym.

Zapraszamy na stoisko Metropolii GZM, na którym będziemy prezentować produkty naszych firm LTA Design i Dronpol.

LTA Design pojawi się na targach Amsterdam Drone Week, które odbęda się w stolicy Holandii w dniach 29-31 marca 2022r. Podczas targów zostanie zaprezentowany system wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza MapAir. W tym roku targi odywają się w wersji hybrydowej a firmy z ponad 70 państw zaprezentują obecne rozwiązania lotnicze oraz ważne regulacje występujące w środowisku dronowym.

Zapraszamy na stoisko Metropolii GZM, na którym będziemy prezentować produkty naszych firm LTA Design i Dronpol.

LTA DESIGN W PROJEKCIE INTERSILESIA

LTA Design zostało zakwalifikowane do grupy 40 podmiotów o najwyższej gotowości eksportowej w ramach projektu InterSilesia.Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej. Ponad to wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą brać udział w warsztatach oraz korzystać ze specjalistycznych usług doradczych z zakresu eksportu.

InterSilesia – Modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP.

„CLIMATE–CON – ŚLĄSKI KONWENT KLIMATYCZNY” ZA NAMI!

W dniach 22-23 listopada br. w przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego odbyła się pierwsza edycja „Śląskiego Konwentu Ekologicznego”, który był areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu. Braliśmy udział w debacie „Technologie na rzecz regionów i miast wolnych od smogu” prezentując nasz autorski projekt „MapAir”, który idealnie wpisuje się w temat badania zanieczyszczeń powietrza. Posłuchajcie jak wiele możliwości posiada system MapAir oglądając zapis video konferencji