...

Produkty

Rozwiązujemy problemy kompleksowo

Stworzyliśmy narzędzia do pełnej oceny jakości powietrza na określonym obszarze. Dzięki systemowi, który pozwala na elastyczny dobór komponentów w zależności od wielkości obszaru oraz skali występowania negatywnych zjawisk, każde miasto, każda gmina i każde przedsiębiorstwo może otrzymać rzetelną analizę jakości powietrza na swoim terenie.

Staramy się aby oferowane rozwiązania były dopasowane do potrzeb klientów, dlatego były one testowane na terenie jednego z największych miast w Polsce, tj. Miasta Poznań.  

System stacjonarny

System stacjonarnych sensorów rozmieszczonych w newralgicznych punktach miasta (np. skrzyżowania o szczególnym natężeniu ruchu). Pomiar ciągły 24 h na dobę.

System mobilny

System sensorów mobilnych zainstalowanych na pojazdach komunikacji miejskiej, rejestrujących dane w czasie pracy przewozowej na terenie obsługiwanym przez daną linię.

System dronowy

System sterowania rojem dronów może obsługiwać wszystkie drony kompatybilne z protokołem MavLink.

System GIS – implementacja rejestrowanych danych na temat zanieczyszczenia powietrza do zasobów geoinformatycznych danego miasta