...

Usługi

Nowoczesny system pomiarów

Jednym z naszych projektów badawczo-rozwojowych jest MapAIR – System wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem roju dronów.
System MapAIR jest rozwiązaniem, które w sposób pionierski wykorzystuje inteligentną sieć sensorów oraz bezzałogowe statki powietrzne do zarządzania obszarem ochrony środowiska w mieście, w szczególności w zakresie jakości powietrza. Skonstruowany system z założenia posiada znaczący potencjał do dalszego rozwoju poszczególnych komponentów, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb grupy docelowej, jaką stanowi m.in. administracja publiczna.

 

Smart City

U podstaw systemu MapAIR leży idea Smart City – wprowadza on szerokie możliwości w zakresie diagnozy środowiska na obszarach zurbanizowanych, bez konieczności generowania nowych obciążeń komunikacyjnych dla zatłoczonych arterii miejskich.
Narzędzia jakie powstały w ramach projektu MapAIR pozwalają na rzeczywiste zarządzanie jakością powietrza na terenach miejskich, tj.:

System stacjonarny

System stacjonarny może być instalowany na budynkach lub nieruchomych obiektach takich jak: skrzyżowania, szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej. Dzięki temu dowiesz się jaki jest stan powietrza w newralgicznych miejscach Twojego miasta.

System mobilny

System mobilny służy do efektywnego pomiaru zanieczyszczeń liniowych wynikających z ruchu komunikacyjnego. Dzięki instalacji niewielkiej ilości sensorów na pojazdach komunikacji miejskiej uzyskasz informację na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji.

System dronowy

System dronowy pozwala na błyskawiczną, precyzyjną oraz skuteczną diagnozę w dowolnym miejscu. Rój dronów precyzyjnie wskaże źródło problemu oraz zdiagnozuje jego wpływ na otoczenie.

*Wskazane konfiguracje można dowolnie łączyć uzyskując w ten sposób komplementarną, wielowymiarową diagnozę jakości powietrza.

Urządzenie było testowane i wzorcowane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzając swoją wysoka jakość i prawidłowość wskazań. Sensor MapAir występuje w trzech wersjach montażowych pozwalających na instalację do pojazdów mobilnych, obiektów stacjonarnych oraz dronów. Dane z sensora wysyłane są za pośrednictwem szybkiego łącza LTE do Geoportalu i mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym w formie mapy.

System dronowy - rodzaje pomiarów

System dronowy MapAir to metoda matrycowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy pomocy roju dronów. Metoda ta wskazuje faktyczne źródło emisji szkodliwych i trujących substancji. Jednoczesny pomiar w wielu punktach daje rzeczywisty obraz źródła problemu elminując zakłócenia wynikające z przemieszczenia się mas powietrza. Drony wykonują trzy rodzaje pomiarów: matrycowy, cylindryczny i liniowy.

Pomiar liniowy "skaner"

Informacja o wpływie wybranego emitera zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Drony rozchodzą się w poziomie wokół wskazanego obiektu.

Pomiar matrycowy

Trójwymiarowa mapa zanieczyszczenia powietrza. Drony ustawione w matrycy przemieszczają się w pionie.

Pomiar cylindryczy

Jest to efektywny sposób tworzenia mapy powietrza. Drony ustawiają się w linii skanując powietrze nad wskazanym obszarem.

Zapytaj o ofertę

Nasi partnerzy