Kwota dofinansowania dla projektu MAPAIR: 1 245 192,31 zł 


LTA DESIGN NA TARGACH AMSTERDAM DRONE WEEK 2022

LTA Design pojawi się na targach Amsterdam Drone Week, które odbęda się w stolicy Holandii w dniach 29-31 marca 2022r. Podczas targów zostanie zaprezentowany system wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza MapAir. W tym roku targi odywają się w wersji hybrydowej a firmy z ponad 70 państw zaprezentują obecne rozwiązania lotnicze oraz ważne regulacje występujące w środowisku dronowym.

Zapraszamy na stoisko Metropolii GZM, na którym będziemy prezentować produkty naszych firm LTA Design i Dronpol.

Więcej informacji: www.amsterdamdroneweek.com

LTA Design w projekcie InterSilesia

LTA Design zostało zakwalifikowane do grupy 40 podmiotów o najwyższej gotowości eksportowej w ramach projektu InterSilesia.Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej. Ponad to wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą brać udział w warsztatach oraz korzystać ze specjalistycznych usług doradczych z zakresu eksportu.

InterSilesia - Modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP.

Więcej informacji o projekcie pod tym linkiem

„CLIMATE–CON – ŚLĄSKI KONWENT KLIMATYCZNY” za nami!

W dniach 22-23 listopada br. w przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego odbyła się pierwsza edycja „Śląskiego Konwentu Ekologicznego”, który był areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu. Braliśmy udział w debacie „Technologie na rzecz regionów i miast wolnych od smogu” prezentując nasz autorski projekt „MapAir”, który idealnie wpisuje się w temat badania zanieczyszczeń powietrza. Posłuchajcie jak wiele możliwości posiada system MapAir oglądając zapis video konferencji - TUTAJ

MapAir - pierwszy etap zakończony

Zakończyliśmy pierwszy etap projektu MapAir. W ramach pierwszego etapu zbudowaliśmy sensor jakości powietrza, napisaliśmy oprogramowanie do sterowania rojem dronów oraz zbudowaliśmy system do pozyskiwania i prezentacji zgromadzonych danych.

Wszystkie trzy komponenty zostały ze sobą zintegrowane i sprawdzone w działaniu. Architektura systemu pozwala na jej dalszą rozbudowę i uzupełnienie o kolejne drony z sensorami co jest planowane w etapie drugim.

Sensor stworzony przez naszą firmę cechuje się wyjątkową czułością i dokładnością co zostało potwierdzone w badaniach wykonanych w niezależnym laboratorium. Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego działanie systemu oraz odwiedzenia strony www.mapair.pl


Szukamy pracowników!

W związku z rozpoczęciem II etapu projektu badawczo-rozwojowego pn. MapAIR – system wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem roju dronów, szukamy współpracowników odpowiedzialnych za uruchomienie i testowanie roju dronów. Wolne stanowiska:

  • Programista ds. roju dronów
  • Mechanik dronów - pilot - technik UAVO ds. roju dronów.
Po więcej informacji zapraszamy tutaj

18 maja 2021

Pracownik poszukiwany!

Poszukujemy specjalistów z zakresu geoinformacji do pracy w projekcie badawczo-rozwojowym. Dołącz do nas i zdobądź unikalne doświadczenie w innowacyjnej branży bezzałogowych statków powietrznych !

Read more ...

Grupa TomkoV

W związku z dynamicznym rozwojem firmy integrujemy nasze dotychczasowe marki:

  • DRON.EDU.PL
  • DRONPOL.COM
  • NEXTRON
  • LTA Design

pod skrzydłami spółki TOMKOV. Teraz jako krajowy lider branży BSP możemy zaoferować naszym klientom w pełni kompleksowe usługi: od szkolenia i sprzedaży sprzętu aż po pełnienie roli operatora systemu BSP i realizację specjalistycznych misji. Dzięki pozyskanym dotacjom UE na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rojem dronów oraz tworzeniem trójwymiarowych map zanieczyszczenia powietrza, już niedługo będziemy mogli zaoferować usługi, jakich dotychczas nie było na rynku. Co więcej – doposażamy nasz park maszyn w specjalistyczny sprzęt, m.in. w system fotogrametrii lotniczej.

Mimo trudności jakie przyniosła pandemia COVID-19 pracujemy intensywnie, żeby realizować nasze cele i pasję jaką jest rozwój technologii bezzałogowych.

Sukces Projektu dronpol

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

30 czerwca 2020 r. opublikowano wyniki tegorocznego konkursu. Nasz projekt pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy LTA Design poprzez utworzenie centrum pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby pomiarów i fotogrametrii niskopułapowej pod nazwą DRONpol" uzyskał wsparcie w wysokości 702 684,10 zł. 

Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zaoferować naszym klientom w pełni profesjonalne usługi z zakresu pomiaru zanieczyszczeń powietrza (monitorowanie smogu) oraz pomiarów fotogrametrycznych.

Wprowadzimy nową markę na rynek bezzałogowych statków powietrznych: centrum pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby pomiarów i fotogrametrii niskopułapowej DRONPOL. Nowy obszar działalności dotyczy usług z zakresu inspekcji infrastruktury, pomiarów zanieczyszczenia powietrza oraz fotogrametrii niskiego pułapu. Będziemy gromadzić i przetwarzać dane pozyskane z lotniczych systemów pomiarowych i fotogrametrycznych. Usługi będą dostępne na terenie całego kraju  - wiąże się to z nakładami inwestycyjnymi na rozwiązania systemowe, które pozwolą na równoczesną realizację wielu procesów przy zachowaniu najwyższej jakości.

 

30.04.2020

MAPAIR – SYSTEM WIELOWYMIAROWEJ DIAGNOZY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z WYKORZYSTANIEM ROJU DRONÓW

Projekt przewiduje realizację prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowego rozwiązania w postaci bezzałogowych statków powietrznych (BSP) służących do monitorowania stanu jakości powietrza. W ramach projektu wnioskodawca zdefiniował 3 zasadnicze problemy, które wymagają podjęcia działań badawczo-rozwojowych: Opracowanie odpowiedniego zminiaturyzowanego sensora zanieczyszczeń powietrza, Adaptacja i produkcja systemu sterowania rojem dronów, Opracowanie modelu i wdrożenie systemu przetwarzania, analizy i prezentacji danych. Warunkiem sukcesu projektu jest stworzenie właściwych rozwiązań w obszarze każdego z trzech zdefiniowanych problemów.

Więcej...