...

Inteligentny rój dronów

Inteligentny system sterowania wieloma dronami jednocześnie za pośrednictwem autorskiego oprogramowania. Do lotów w roju mogą zostać wykorzystane zarówno drony seryjne jak i platformy specjalnie do tego zadedykowane. 

Nasza oferta

Miniaturowe sensory

Sensor MapAir jest autorskim rozwiązaniem firmy LTA Design. Urządzenie mierzy sześć wybranych substancji chemicznych, w konfiguracji podstawowej są to: pyły zawieszone (PM1; PM2,5; PM10), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), formaldehyd (CH2O), lotne związki organiczne (benzen C6H6), ozon (O3).

Rój dronów​

System dronowy MapAir to metoda matrycowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy pomocy roju dronów. Jednoczesny pomiar w wielu punktach daje rzeczywisty obraz źródła problemu elminując zakłócenia wynikające z przemieszczenia się mas powietrza. Drony wykonują trzy rodzaje pomiarów: matrycowy, cylindryczny i liniowy.

Geoportal to miejsce, w którym prezentowane są wszystkie dane pomiarowe w formie interaktywnych map zanieczyszczenia. Zyskasz wiedzę na temat aktualnego poziomu zanieczyszczeń, oraz dowiesz się jak na przestrzeni czasu zmienia się jakość powietrza w Twojej okolicy.

Nasi partnerzy