...

Projekty

PROJEKT DRONPOL

Dzięki wsparciu ze środków UE zwiększamy konkurencyjność firmy. DRONpol to nowa marka, która będzie symbolem kompleksowej obsługi misji monitoringowych, inspekcyjnych, pomiarowych czy poszukiwawczych: od opracowania strategii poprzez realizację misji aż po obróbkę danych. Doświadczona kadra, najnowocześniejszy sprzęt oraz wyspecjalizowane centrum obróbki danych zapewnią naszym klientom sprawną i niezawodną realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.04.2021

Budżet projektu: 826 869,71 zł

Dotacja ze środków RPO WSL 2014-2020, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP: 702 684,10 zł

PROJEKT MAPAIR

Projekt przewiduje realizację prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowego rozwiązania w postaci bezzałogowych statków powietrznych (BSP) służących do monitorowania stanu jakości powietrza. W ramach projektu zdefiniowano 3 zasadnicze problemy, które wymagają podjęcia działań badawczo-rozwojowych: Opracowanie odpowiedniego zminiaturyzowanego sensora zanieczyszczeń powietrza, adaptacja i produkcja systemu sterowania rojem dronów oraz opracowanie modelu i wdrożenie systemu przetwarzania, analizy i prezentacji danych. Docelowo planujemy uruchomić pomiary zanieczyszczeń powietrza poruszając się rojem 49 dronów (matryca 7×7), które transmitować będą w czasie rzeczywistym rejestrowane dane na temat jakości powietrza. 

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022

Budżet projektu: 2 148 859,14 zł

Dotacja ze środków RPO WSL 2014-2020: 1 245 192,91 zł