...

Rój dronów

Nowoczesny system pomiarów

System dronowy MapAir to metoda matrycowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy pomocy roju dronów. Metoda ta wskazuje faktyczne źródło emisji szkodliwych i trujących substancji. Jednoczesny pomiar w wielu punktach daje rzeczywisty obraz źródła problemu elminując zakłócenia wynikające z przemieszczenia się mas powietrza. Drony wykonują trzy rodzaje pomiarów: matrycowy, cylindryczny i liniowy.

 

System dronowy - strategie bezpiecznego lotu

System dronowy MapAir ma zaprogramowane różne strategie lotu, które można wybrać w zależności od obszaru, na kórym wykonywane są misje oraz celu prowadzonych pomiarów. Zdefiniowano kilka typowych formacji, w jakich ustawią się drony. Obsługa roju jest maksymalnie uproszczona – pilotuje go jedna osoba wykorzystując przenośny komputer. Ponadto system posiada specjalne zabezpieczenia antykolizyjne, które powodują, że w razie zidentyfikowania innego obiektu w powietrzu, rój dronów wykona automatyczny unik, w celu jego ominięcia. 

Lot matrycowy

Drony po starcie ustawiają się w matrycy na zadanej wysokości i przemieszczają się w pionie do określonego pułapu.

Lot liniowy "skaner"

Drony ustawiają się w linii i przemieszczają się w poziomie do zadanego punktu.

Lot cylindryczny

Drony ustawiają się w okręgu, kóry rozszerza się do momentu,aż osiągnie zdefiniowany promień.

Rój dronów

kompletny system
  • Minimalna liczba dronów 4 szt.
  • możliwość montażu indywidualnie dobranych sensorów
  • liczba dronów dobierana w zależności w zależności od liczby pomiarów oraz wielkości monitorowanego obszaru
  • oferta ustalana każdorazowo indywidualnie z klientem
Polecamy