...

Sensor

Nowoczesny system pomiarów

Sensor MapAir jest autorskim rozwiązaniem firmy LTA Design. Urządzenie mierzy jednocześnie sześć wybranych substancji chemicznych. Zapis danych odbywa się zarówno na wewnętrznej karcie pamięci jak i na serwerze. .

Dane z sensora wysyłane są za pośrednictwem szybkiego łącza LTE do Geoportalu i mogą być prezentowane w formie graficznej w czasie rzeczywistym.

Urządzenie było testowane i wzorcowane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzając swoją wysoka jakość i prawidłowość wskazań. Sensor MapAir występuje w trzech wersjach montażowych pozwalających na instalację do pojazdów mobilnych, obiektów stacjonarnych oraz dronów. 

Podgląd pomiarów w czasie rzeczywistym

System MapAIR pozwala na odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym, zarówno na urządzeniach mobilnych jak i stacjonarnych. 

Dodatkowo bardzo wygodną opcją jest automatyczne generowanie raportów z wybranego okresu czasu. Dzięki wstępnej konfiguracji dokumentu – można od razu zaprezentować wyniki pracy urządzenia w postaci map i wykresów.

Odpowiednio zdefiniowane parametry pozwalają na automatyczne wskazanie punktów w terenie, w którym występuje znaczące przekroczenie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza.

Opis urządzenia

Detektor R-Lab to modułowy miernik jakości powietrza, który w podstawowej wersji jest
dedykowany do pomiaru:

 • pyłu zawieszonego w powietrzu (PM1, PM2,5, PM10),
 • lotnych związków organicznych (LZO),
 • formaldehydu (CH2O),
 • dwutlenku siarki (SO2),
 • ozonu (03)
 • dwutlenku azotu (NO2).

Projekt urządzenia jest modułowy i umożliwia łatwą wymianę komponentów, a także rozbudowę detektora z czujnikami do pomiaru stężeń innych sub-postawy np. chlorowodór (HCl), amoniak (NH3), tlenek węgla (CO).

Wynajem

pojedynczego sensora stacjonarnego
3 100 zł Miesięcznie
 • pojedynczy sensor stacjonarny
 • Obsługa serwisowa
 • opracowanie zarejestrowanych danych w formie raportu

Wynajem

pojedynczego sensora mobilnego
4 200 zł Miesięcznie
 • Pojedynczy sensor mobilny
 • Obsługa serwisowa
 • opracowanie zarejestrowanych danych w formie raportu
popularne

Zakup sensora

29 800 zł Netto
 • Pojedynczy sensor
 • Gwarancja 2 lata
 • Wsparcie techniczne